Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης μετρητών

Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης μετρητών
#image_title

Οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης μετρητών είναι απαραίτητες για την οικονομική διαχείριση μιας εταιρείας. Μετρητά είναι το ποσό των μετρητών που είναι διαθέσιμα σε μια επιχείρηση ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή χρεών, τρεχουσών εξόδων, επενδύσεων και καθημερινών επιχειρηματικών λειτουργιών. Ωστόσο, η κακή διαχείριση μετρητών μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ρευστότητας και τελικά σε πτώχευση επιχειρήσεων.

Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα μετρητά σας;

Η διαχείριση μετρητών συγκεντρώνει όλες τις αποφάσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση της στιγμιαίας οικονομικής ισορροπίας της εταιρείας με το χαμηλότερο κόστος. Πρωταρχικός στόχος της είναι η πρόληψη του κινδύνου αφερεγγυότητας. Το δεύτερο είναι η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος (τελικά έσοδα – τέλος έξοδα).