Πώς να αναλύσετε την κερδοφορία ενός ενοικιαζόμενου ακινήτου

Όλο και περισσότεροι αποταμιευτές αφήνονται να δελεαστούν από επενδύσεις σε ενοίκια, παρασυρόμενοι από τις προοπτικές απόδοσης και τη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων. Αλλά πίσω από τις όμορφες υποσχέσεις κρύβονται επίσης κίνδυνοι και παγίδες που πρέπει να προβλέψουμε. Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει να ξέρετε πώς να αναλύετε την κερδοφορία της ενοικίασης ακινήτων.