Όλα για την πράσινη χρηματοδότηση

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Green finance

Ενόψει της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, η κινητοποίηση της χρηματοδότησης είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της οικολογικής μετάβασης. 🚨🌍 Η πράσινη χρηματοδότηση συνίσταται στην κατεύθυνση των χρηματοοικονομικών ροών προς περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμες δραστηριότητες. 💰🌱