Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τα μετρητά σας;

Η διαχείριση μετρητών συγκεντρώνει όλες τις αποφάσεις, τους κανόνες και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διατήρηση της στιγμιαίας οικονομικής ισορροπίας της εταιρείας με το χαμηλότερο κόστος. Πρωταρχικός στόχος της είναι η πρόληψη του κινδύνου αφερεγγυότητας. Το δεύτερο είναι η βελτιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος (τελικά έσοδα – τέλος έξοδα).