Βιβλία

Ένα βιβλίο είναι ένα αντικείμενο που αποτελείται από δεμένες σελίδες, που φέρουν κείμενο, εικόνες ή και τα δύο, που χρησιμοποιούνται για τη διάδοση και τη διατήρηση πληροφοριών, ιστοριών ή γνώσεων. Τα βιβλία διατίθενται σε διάφορες μορφές, από μυθιστορήματα μέχρι εκπαιδευτικά εγχειρίδια, βιογραφίες, κόμικς και έργα αναφοράς.

Εδώ το μόνο αποτέλεσμα