આફ્રિકામાં ડ્રોપશિપિંગમાં કેવી રીતે સફળ થવું?

આફ્રિકામાં સફળતાપૂર્વક ડ્રોપશિપ કરવું કેમ મુશ્કેલ છે? આફ્રિકામાં આ પ્રવૃત્તિ કેવી રીતે સફળ થઈ શકે? આ પ્રશ્નો વિવિધ ચિંતાઓનું નિર્માણ કરે છે જે તમારામાંના કેટલાક, પ્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ, રોજિંદા ધોરણે તમારી જાતને સતત પૂછે છે. આજે હું આ પ્રશ્નોના જવાબ લઈને આવ્યો છું.