બેંક ચાલુ ખાતાને સમજવું

બેંક ચાલુ ખાતાને સમજવું

વર્તમાન બેંક ખાતાઓ કંપનીઓ, કંપનીઓ, જાહેર કંપનીઓ, ઉદ્યોગપતિઓમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે જેઓ સામાન્ય રીતે બેંક સાથે નિયમિત વ્યવહારોની સંખ્યા વધારે છે. ચાલુ ખાતું ખાતામાં જમા, ઉપાડ અને કાઉન્ટરપાર્ટી વ્યવહારોને ધ્યાનમાં લે છે. આ ખાતાઓને ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ્સ અથવા ચેકિંગ એકાઉન્ટ્સ પણ કહેવામાં આવે છે.

તમારી પ્રથમ ડિપોઝિટ પછી 200% બોનસ મેળવો.આ પ્રોમો કોડનો ઉપયોગ કરો:argent2035

આફ્રિકામાં કયા પ્રકારનું બેંક ખાતું બનાવેલ છે?

આફ્રિકામાં કયા પ્રકારનું બેંક ખાતું બનાવવામાં આવે છે?

આફ્રિકામાં, બેંક એકાઉન્ટ બનાવવા માટેના પ્રકારની પસંદગી ઊંડો પરિપક્વ નિર્ણય હોવો જોઈએ. મુખ્ય કારણ એ છે કે ત્યાંની વસ્તી હજુ પણ ખૂબ જ ગરીબ છે. સહેજ ખરાબ પસંદગી કેટલાકને નિરાશ કરી શકે છે અને નાણાકીય સમાવેશને વધુ અવરોધે છે.