Indlela yokuma ngexesha lokugaya

Indlela yokuma ngexesha lokugaya
Ukukhangela Umsebenzi

Ukufumana umsebenzi wamaphupha akho eAfrika kufuna ukuba ugqame kwabanye abagqatswa. Kwimarike yemisebenzi enokhuphiswano kakhulu, kufuneka ubeke onke amathuba kwicala lakho xa uqesha abantu eAfrika. Ngapha koko, imarike yemisebenzi e-Afrika iya ikhuphisana ngakumbi, ngakumbi phakathi kwabancinci abaphumeleleyo.