Indlela yokunciphisa ukukhathala kweentengiso?

Intengiso namhlanje ijongene nomceli mngeni omkhulu: ukwanda kwemiyalezo yentengiso kugqibele ngokubadinisa abathengi. Le nto ibizwa ngokuba "yi-ad fatigue" ibangela ukuhla kwengqwalasela kunye nokwandisa ukucaphuka kumaphulo emveli. Sinokuwuphelisa njani lo mkhwa uyingozi wabathengisi? Indlela yokudibanisa uluntu kunye neentengiso? Ngamanye amazwi, unokunciphisa njani ukudinwa kwentengiso?