Ukuzisebenzela eSenegal

Ukuzisebenzela eSenegal
ube ngusomashishini

Bayanda abantu baseSenegal baqalisa uhambo lokurhweba, behendwa ngamathemba okuzimela kunye nomnqweno wokuziphilisa ngokuthanda kwabo. Kodwa ukudala ishishini lemveli kudla ngokubonisa utyalo-mali olubalulekileyo lwezemali kunye nolawulo, olunokuthi luthomalalise ngokukhawuleza umdlandla. Yiyo loo nto isikhundla sokuzisebenza sithandwa kakhulu ziinkokeli zeprojekthi ezizimeleyo.