Udidi: Marketing

Ukuthengisa kunokuchazwa njengohlalutyo lweemfuno zabathengi kunye nazo zonke iindlela zesenzo ezisetyenziswa yimibutho ukuchaphazela ukuziphatha kwabo. Idala ixabiso elibonwa ngabathengi kwaye lihlengahlengise unikezelo lwentengiso lwenkampani kwiminqweno yabathengi.

Indlela yokunciphisa ukukhathala kweentengiso?

16 octobre 2023 par UFaustin Djoufouet

Intengiso namhlanje ijongene nomceli mngeni omkhulu: ukwanda kwemiyalezo yentengiso kugqibele ngokubadinisa abathengi. Le nto ibizwa ngokuba "yi-ad fatigue" ibangela ukuhla kwengqwalasela kunye nokwandisa ukucaphuka kumaphulo emveli. Sinokuwuphelisa njani lo mkhwa uyingozi wabathengisi? Indlela yokudibanisa uluntu kunye neentengiso? Ngamanye amazwi, unokunciphisa njani ukudinwa kwentengiso?

Yintoni omele uyazi malunga nokudinwa kweentengiso?

12 octobre 2023 par UFaustin Djoufouet

Ngaba maxa wambi uziva ngathi wonganyelwe zizibhengezo zentengiso de ungabi namdla okanye ude ucatshukiswe zizo? Asinguwe wedwa ! Abathengi abaninzi baziva beluhlobo lokugcwala xa bejongene nokufumaneka kwemiyalezo yentengiso kubomi babo bemihla ngemihla. Emva koko sithetha "ngokukhathala kwentengiso", into ekhulayo ekhathaza abathengisi.

Indlela yokuphumelela thethwano ishishini

Matshi 25 2023 par UFaustin Djoufouet

Ngaba uyafuna ukwenza uthethwano oluyimpumelelo lwezorhwebo? Ukwindawo elungileyo. Ukwenza nayiphi na intengiselwano yeshishini, uthethathethwano luya kuba yimfuneko ngokupheleleyo. Ngamanye amaxesha olu thethwano luya kubumba isivumelwano esisesikweni kunye neenjongo ezichazwe ngokucacileyo. Ngokuchaseneyo, ezinye iingxoxo zorhwebo ziyinkqubo eqhubekayo. Endaweni yoko, zivela ngendlela efanele iinjongo zoshishino lwamaqela.

Iintlobo zentengiso ye-intanethi

Matshi 24 2023 par UFaustin Djoufouet

Ukuvela kwe-Intanethi kuye kwavumela ukuba iifomathi ezininzi zentengiso yedijithali zifumaneke kwimarike. Ngapha koko, zininzi iintlobo zentengiso ye-intanethi namhlanje enokuthi idityaniswe kwisicwangciso esinye sokuthengisa, ukuphucula ukubonakala kweshishini lakho kunye neziphumo zokuthengisa ngentengiso.

Indlela yokuphumelela kwiintengiso

Matshi 18 2023 par UFaustin Djoufouet

Ukuze ishishini liphumelele kulo naliphi na ishishini, kubalulekile ukuba usomashishini abe ngumthengisi olungileyo. Nokuba yeyiphi na imvelaphi yabo yobuchwephesha, wonke usomashishini kufuneka afunde indlela yokuphumelela ekuthengiseni. Ukwazi indlela yokuthengisa yinkqubo egqitywe ngexesha. Abanye bahlala benetalente kwaye abanye bayayiphuhlisa, kodwa akunakwenzeka nakubani na. Kufuneka nje ufunde izitshixo ukuze wenze ngempumelelo.