Indlela yokubhala isicwangciso sokuthengisa?

Ukubhala isicwangciso sokuthengisa kukunceda wenze isigqibo sokuba ngabaphi abathengi onokuthi ujolise kubo kunye nendlela yokufikelela kubo. Isicwangciso sokuthengisa siquka izinto ezifana nezi: ukwenza isigqibo sokuba ngabaphi abathengi abaza kujolisa; indlela yokufikelela kubo kunye nendlela yokufumana ishishini labo. Kweli nqaku ndikubonisa indlela yokubhala isicwangciso sokuthengisa esisebenzayo kwishishini lakho. Nanga amanyathelo ekufuneka uwalandele.

Indawo yokuthengisa idijithali kwishishini

Ukuthengiswa kwedijithali kubhekiselele ekudalweni nasekuhanjisweni komxholo ngokusebenzisa amajelo eendaba edijithali. Ikwabhekiselele ekukhuthazeni umxholo usebenzisa amaqhinga ahlukeneyo kuwo onke ahlawulweyo, afunyenweyo kunye namajelo edijithali. Kweli nqaku ndikuxelela yonke into endiyaziyo malunga nokuthengiswa kwedijithali kuba isitshixo kwi-e-commerce.